Gebruikerslogin

Blue Ray Bootbeveiliging

Blok: Google Adsense responsive boven artikelen
Google AdSense for Motorboot.nu responsive
afbeelding van raimond

BlueRay biedt optimale bescherming tegen bootdiefstal

De diefstal- en inbraakschade aan Nederlandse plezierjachten wordt nu al geschat op zo’n € 80 miljoen per jaar. Al meerdere jaren stijgt dit schadebedrag jaarlijks met circa 15 %.
Daar bovenop komen nog grote schadebedragen samenhangend met brand, explosies - meest door gaslekken - en te laat ontdekte lekkages waardoor jachten zinken.
De beveiligingssystemen bieden dé mogelijkheden om dit soort calamiteiten te voorkomen.

De kwaliteit ervan wordt gewaarborgd door de ECB-certificering
conform de EBV-201 norm van het VbV in de categorie 2 (inbraakdetectie
met signalering) en categorie 3 (diefstaldetectie met doormelding) .
Daarbij is het Sting-systeem ontwikkeld voor de beveiliging van open
boten en het Manta-systeem voor grotere kajuit- en motorboten.
Geschat
wordt dat per jaar nu al zo’n 1300 pleziervaartuigen worden gestolen en
verder ruim 2000 buitenboordmotoren. Alleen een stevig hangslot en een
ketting om een boot aan de steiger vast te leggen, is niet voldoende om
te voorkomen dat een pleziervaartuig met de Noorderzon vertrekt.
Een
verzekering lost ook niet alle problemen op. Los van het eigen risico
en de kans dat niet alle schade voor vergoeding in aanmerking komt,
blijft de eigenaar ook zitten met een ‘emotionele schade’ die niet in
geld is uit te drukken.
Voor zowel booteigenaren als verzekeraars
is het daarom van belang om de kans op diefstal tot een minimum te
beperken. Mocht desondanks een pleziervaartuig tóch worden ontvreemd,
dan staat een snelle opsporing ervan voorop!
BlueRay-beveiligingssystemen
bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden. Daarnaast zijn ze te
combineren met ‘comfort’-voorzieningen, zoals via een SMS’je het
inschakelen van de bootverwarming en/of de koelkast zodat het bier koud
staat wanneer de eigenaar aan boot stapt.
BlueRay-bootbeveiligingssystemen
omvatten een totaalconcept van beveiligings-voorzieningen en
maatregelen. Deze omvatten in grote lijnen: de automatische
signalering, wanneer iemand aan boord stapt die er niets te zoeken
heeft. Vervolgens: de signalering van een inbraak in de accommodatie,
respectievelijk wanneer het jacht wordt losgemaakt.
De signalering
hiervan geschiedt naar keuze via een SMS-bericht naar de eigenaar, of
naar de havenmeester, of naar een meldkamer die voldoet aan de daarvoor
geldende overheidseisen. Tevens maakt locatiebepaling met
GPS-coördinaten deel uit van het systeem om jachten snel te kunnen
opsporen.
De BlueRay-systemen kenmerken zich daarbij door het
bijzonder lage stroomverbruik van 5mA. Tevens zijn de voorzieningen
optimaal beveiligd tegen sabotage en voorts uitstekend beveiligd tegen
agressieve zeewater-omstandigheden.
Onderdeel van het pakket
voorzieningen en maatregelen dat aangeboden wordt, vormt de
mogelijkheid om een contract af te sluiten met een gekwalificeerd
opsporingsbureau dat onmiddellijk in actie komt na een alarmering via
de meldkamer waarmee een overeenkomst is afgesloten.
Dit omdat de
politie doorgaans niet of zeer laat zal reageren op een automatische
diefstalmelding van een pleziervaartuig. Aangezien het opsporingsbureau
beschikt over de benodigde vergunningen, kunnen professionele
medewerkers van dit bureau jachtdieven aanhouden en bewerkstellingen
dat het gestolen jacht weer aan de rechtmatige eigenaar wordt
teruggegeven.
Eén en ander heeft ertoe geleid dat verzekeraars met
hun condities zeer positief reageren op de getroffen
BlueRay-beveiligingsvoorzieningen.
Voor meer informatie:

Website: www.blueray.nl.